Urząd Miasta Braniewa informuje, że wniosek Gminy Miasta Braniewa w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany i w dniu 13 kwietnia 2022 r. została podpisana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu.

Przyznana kwota grantu to 1 175 500 zł z przeznaczeniem na zakup 481 szt. sprzętu komputerowego (laptop, komputer lub tablet) dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Lista osób zakwalifikowanych objęła tych wszystkich, którzy w wyznaczonym czasie dostarczyli wymagany komplet dokumentów lub zostali pozytywnie zweryfikowani przez KOWR. 

Obecnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy - zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Przybliżony termin przekazania sprzętu komputerowego to początek następnego  roku szkolnego (wrzesień/październik 2022) i jest uzależniony od wyników postepowania przetargowego i dostaw sprzętu. Zgodnie z założeniami konkursu Miasto ma 10 miesięcy na realizację projektu, począwszy od dnia podpisania umowy.  

Przypominamy, że Gmina Miasta Braniewa jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.Fundusz Europejski - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11 maj 2022 11:27 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 11 maj 2022 11:30 Informatyk