Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

Tytuł
Kwota podstawowa dotacji na 2022 rok