Zasady ogólne udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom określa ustawa z dnia27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. z 2020r., poz. 2029 z późn. zm.). Aktualne, szczegółowe zasady dotacji dla placówek niepublicznych określone są w Uchwale Nr XXXIX/274/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 03 stycznia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 roku, poz. 168).

Dokument znajduje się pod adresem: tutaj.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 kwiecień 2021 08:08 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 kwiecień 2021 08:10 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 kwiecień 2021 08:12 Marcin Silicki