Deklaracja Dostępności dla strony internetowej cuw.braniewo.pl

Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część elementów graficznych nie posiada tekstu alternatywnego. Linki do dokumentów nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze. Brak poprawnych nagłówków. Dokumenty nie są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Silicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 556216405. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 2. BRANIEWSKI
 3. BRANIEWO
 4. BRANIEWO
 5. MONIUSZKI 22 D
 6. 14-500 BRANIEWO

Parking

 1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 1. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 2. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 1. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 2. Otwierają się na zewnątrz.
 3. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 4. Szerokość otworu wejściowego wynosi 60 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 3. Punkt obsługi znajduje się na pierwszym piętrze

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 1. Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
 2. Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 kwiecień 2021 07:53 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 06:25 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 06:26 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 10:51 serwis
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 10:52 serwis
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 11:07 serwis
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 11:09 serwis
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 11:09 serwis
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 marzec 2022 07:04 serwis